Ste spokojní so štúdiom na UK?

Zaujíma nás, či ste spokojní so svojím štúdiom. Zapojte sa do mikulášskej ankety, ktorej cieľom je zlepšiť kvalitu vzdelávania na UK.


S novým spôsobom akreditácie prichádza aj novela akreditačných požiadaviek na zabezpečovanie kvality vzdelávania a teda štandardov pre študijné programy, štandardov habilitačného a inauguračného konania, no najmä štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality.

Oddelenie kvality UK vytvorilo platformu „Ankety UK“, ktorá slúži celej univerzite ako systém na prepojenie a zber údajov, monitorovanie a hodnotenie kvality štúdia, vedy a výskumu a riadenia univerzity.

Celodenná anketa sa uskutoční 6. decembra 2022. Anketa je anonymná a jej vyplnenie vám zaberie 10 minút.

ENG VERSION