Šport medzi paragrafmi

23. mája 2019 (štvrtok), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK), Šafárikovo námestie č. 6, Bratislava


Dňa 23. mája 2019 vás pozývame na workshop Šport medzi paragrafmi, ktorý organizuje Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s Právnickou fakultou UK (PraF UK) a Fakultou telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK).

Cieľom tohto podujatia je prostredníctvom zaujímavých hostí z rôznych oblastí slovenského športu priblížiť prácu v športe a túto oblasť práva študentom. Jednotliví hostia predstavia ich pohľad na právo a šport a rôzne právne vzťahy, ktoré v športe vznikajú. Cieľom je tiež osloviť a motivovať študentov, aby aspoň niektorí ostali pôsobiť v športe, zaujímali sa o túto oblasť, či publikovali články z tejto oblasti. Na podujatí vystúpi s prednáškou aj rektor UK

V rámci podujatia budú predstavené rôzne oblasti športového hnutia, ale taktiež sa bude hovoriť i o negatívnych javov, ktoré v športe vznikajú ako – doping, matchfixing, či divácke násilie.