Nové knihy a výskumy

15. mája 2019 (streda), 16.00 hod., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK), č. dv. 236, Gondova 2, Bratislava


Dňa 15. mája 2019 o 16.00 hod. sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční prezentácia publikácie: 

  • Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície, autor: Ľudmila Buzássyová, Erika Juríková, Jana Grusková

Kniha predstavuje konkrétne podoby prepojenia medzi verejným dianím, resp. politickým životom a literárnou tvorbou, ako ich zaznamenávajú literárne texty v časovom priereze od antiky po novovek, ba až po aktuálnu súčasnosť.