Profesorská prednáška: Osteoporóza „Per angusta ad augusta“

Prednáška profesora Juraja Payera z Lekárskej fakulty UK sa uskutoční 14. novembra 2023 o 17.00 h v Aule UK (Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava).


V rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok sa v utorok 14. novembra 2023 o 17.00 h v Aule UK uskutoční prednáška prof. MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, FRCP, FEFIM, dekana Lekárskej fakulty UK, na tému Osteoporóza „Per angusta ad augusta“.

Tézy prednášky:

  • osteoporóza – tichý vykrádač kostí – pandémia 21. storočia,
  • diagnostické možnosti – nie je to len o hustote kostí,
  • preventívne postupy,
  • súčasné terapeutické možnosti liečby osteoporózy,
  • D-hormón a jeho význam nielen pri osteoporóze.