Promócie absolventov doktorandského štúdia a docentov

9. novembra 2023 o 10.00 h a 14.00 h v Aule UK (Univerzita Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


Vo štvrtok 9. novembra 2023 sa v Aule UK uskutočnia slávnostné promócie absolventov a absolventiek doktorandského štúdia a docentov a docentiek.

Harmonogram promócií

O 10.00 h:

 • Filozofická fakulta UK
 • Právnická fakulta UK
 • Pedagogická fakulta UK
 • Prírodovedecká fakulta UK
 • Fakulta managementu UK
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied

O 14.00 h:

 • Lekárska fakulta UK
 • Farmaceutická fakulta UK
 • Fakulta telesnej výchovy a športu UK
 • Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK