Prihláste svoj projekt do Falling Walls Lab Slovakia 2022

Podujatie sa uskutoční na Univerzite Komenského dňa 29. septembra 2022 (štvrtok) o 15.00 h v Rektorskej sieni (Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 1. poschodie). Prihlasovanie prostredníctvom online prihlášky sa uzavrie dňa 11. septembra 2022.


Po štyroch úspešných ročníkoch na Slovensko opäť prichádza jedinečné podujatie Falling Walls Lab – inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných a tvorivých disciplín a oblastí.

Toto významné podujatie sa uskutoční 29. septembra 2022 v prezenčnej forme v Bratislave. Šancu prezentovať svoj projekt dostanú prihlásení, ktorých do finále vyberie porota. Prihlásiť sa môžu:

  • študent alebo študentka vysokej školy, prípadne postdoktorand, postdoktorandka;
  • ktorí získali titul bakalár pred nie viac ako desiatimi rokmi;
  • ktorí získali titul magister alebo inžinier pred nie viac ako siedmimi rokmi;
  • ktorí získali titul PhD. pred nie viac ako piatimi rokmi.

Podmienkou je vek najmenej 18 rokov (k okamihu podania prihlášky).

Uzávierka prihlasovania: 11. septembra 2022 prostredníctvom online prihlášky 

Finalisti a finalistky odprezentujú svoje projekty v časovom rozsahu 3 minúty. Víťaz národného podujatia postupuje do svetového finále, ktoré sa bude konať 7. novembra 2022 v Berlíne.

Videopozvánka. Ďalšie informácie a online prihlášku nájdete na tejto stránke.

Pridajte sa k facebookovej udalosti.

Tento rok sa vo finále predstaví osem vedcov a vedkýň.