Slovenské finále Falling Walls Lab

Vo štvrtok 29. septembra 2022 o 15.00 h sa v Rektorskej sieni na Univerzite Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) uskutoční inšpiratívne podujatie Falling Walls Lab Slovakia 2022.


Podujatie poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných a tvorivých disciplín a oblastí. Bude prebiehať v hybridnom formáte – osobne i online.

Tento rok sa predstaví osem finalistov, z toho dvaja zo zahraničia:

  • Zuzana Demčišáková, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (Breaking the Wall of Angiogenic Potential of Biomaterials)
  • Filip Duda, Technická univerzita v Košiciach (Breaking the Wall of Development of Metal Hydride Vessels in Mobile Applications)
  • Monika Janíková, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Erythroid Extracellular Traps – ETs)
  • Dominik Kadlubiak, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Unhealthy Urban Environment)
  • Martin Muzelák, Technická univerzita v Košiciach (Breaking the Wall of Human-Computer Interfaces: MIDI Toolbox)
  • Bo Peng, Cambridgeská univerzita (Breaking the Wall of Quantum Computation)
  • Eva Rutšeková, Univerzita Komenského v Bratislave (Breaking the Wall of Ignoring the Historical Experience)
  • Mohammed Sow Sheriff, YALI Regional Leadership Center Accra Ghana (Breaking the Wall of Fake Journalism to Community journalism)

Podujatie prebieha v anglickom jazyku.

V prípade záujmu o účasť na podujatí sa, prosím, registrujte na tejto stránke