Konvent UK

22. marec 2017 (streda) od 8.30 hod. do 14.00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Študentská časť Akademického senátu UK si vás dovoľuje pozvať na spoločné stretnutie študentských reprezentácií na Univerzite Komenského v Bratislave, ktoré sa uskutoční v priestoroch budovy univerzity na Šafárikovom námestí v stredu 22. marca 2017 od 8.30 hod. do 14.00 hod.

Podujatie sa koná pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., a predsedu Akademického senátu UK prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, CSc.

Registrácia účastníkov - najneskôr do 8. marca 2017.

V rámci programu sa uskutočnia aj dve sekčné kolá, ktorých obsahom bude sprostredkovanie informácií, diskusia, reflexia aktuálneho stavu a návrhy na riešenie vo forme výstupov zo sekčných kôl.

Pozvánka (pdf súbor)