Predvolebná diskusia kandidátov na rektora UK

Streda 11. mája 2022 o 17.00 hod., Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava), online


Diskusia medzi kandidátmi sa uskutoční týždeň pred voľbami kandidáta na rektora. Súčasťou diskusie bude stručné predstavenie kandidátov a zodpovedanie otázok z radov akademickej obce univerzity.

Podujatie bude naživo vysielané na Youtube.

O funkciu rektora UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027 sa uchádzajú dvaja kandidáti - súčasný rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., z Právnickej fakulty UK a doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, bývalý prorektor UK.

Viac informácií k voľbám

Životopisy a tézy oboch kandidátov nájdete na tejto stránke.

Voľby kandidáta na rektora UK sa budú konať na zasadnutí Akademického senátu UK v stredu 18. mája 2022 o 9.00 hod. v Aule UK.