Deň otvorených dverí Prírodovedeckej fakulty UK

20. januára 2017 (piatok) o 9.00 hod., Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, Bratislava


V piatok 20. januára 2017 od 9.00 hod. sa na Prírodovedeckej fakulte UK uskutoční Deň otvorených dverí. Na záujemcov o štúdium čaká okrem informácií o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte aj prednáška prof. Petra Fedora O migrantoch trochu inak.

Bližšie informácie o Dni otvorených dverí PriF UK