Deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte UK

21. januára 2017 (sobota) o 12.30 hod., Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava


Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí 2017, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. januára 2017 od 12.30 hod. v priestoroch fakulty na Račianskej ul. 59.

Bližšie informácie: DOD na PdF UK