Deň otvorených dverí dekana FiF UK

22. mája 2019 (streda), 9.30 hod., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, miestnosť G134, Gondova 2, Bratislava


Pozývame vás na Deň otvorených dverí dekana Filozofickej fakulty UK prof. Mariána Zouhara, ktorý sa uskutoční 22. mája 2019 od 9.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Stretnutia budú prebiehať v kancelárii dekana na Gondovej ulici.

Udalosť je určená najmä pre študentov a zamestnancov UK, ale aj širokú verejnosť.