Koronavírus: Praktické odporúčania pri ceste do zahraničia

Univerzita Komenského v Bratislave odporúča v nadväznosti na aktuálnu situáciu so šírením koronavírusu (2019-nCoV), aby účastníci mobility do postihnutých oblastí:


  • monitorovali cestovné odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
  • kontinuálne sledovali vývoj situácie a včasne ju vyhodnotili tak, aby v dostatočnom predstihu vedeli prijať opatrenia (príklady sú uvedené nižšie),
  • zabezpečili primerané cestovné poistenie (napr. leteniek),
  • zistili kontaktné údaje na slovenský zastupiteľský úrad v danej krajine (v prípade, ak v danej krajine slovenský zastupiteľský úrad nie je zriadený, tak v najbližšej krajine).

Medzi opatrenia zamerané na predchádzanie alebo minimalizovanie škôd môžu patriť:

  • dodržiavanie hygienických pravidiel,
  • zmena termínu realizácie mobility, nadnárodných stretnutí a pod.,
  • zmena cieľovej krajiny tam, kde je to možné,
  • výber vhodného cestovného poistenia pokrývajúceho aspoň časť nákladov,
  • nákup leteniek s možnosťou stornovania,
  • rezervácia ubytovania s možnosťou stornovania a pod.

Aktuálne informácie nájdete na stránkach:

MZVaEZ SR

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia

ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Pri vycestovaní do zahraničia zvážte možnosť registrácie prostredníctvom formulára na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo si stiahnite bezplatnú aplikáciu Svetobežka.