Archív

Môže byť fakulta kvalitným youtuberom?13. 03. 2020

Od ochutnávania sladkostí cez krajčírske rady až po kvalitné prednášky profesorských kapacít. To, čo na začiatku vyzeralo ako nástroj na hudobné videá, dnes...

Niekoľko otázok a odpovedí k aktuálnej situácii12. 03. 2020

Sme nesmierne hrdí na každého z Vás, kto sa v tejto mimoriadnej situácií zachoval veľmi zodpovedne a rešpektoval naše usmernenia a pokyny. Zvlášť ďakujeme tým,...

UK a STU úplne uzatvárajú vysokoškolské internáty11. 03. 2020

Bratislava 11. marca 2020: Rektori Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity rozhodli úplne uzatvoriť vysokoškolské internáty od piatka 13. 3....

SamoUK: Na prázdniny si musíte ešte počkať11. 03. 2020

Prerušenie prezenčnej výučby na dva týždne. Možno niektorých potešila predstava, že sa nebudú musieť ponáhľať na prednášku preplnenou „39-tkou“. Niektoré médiá...

Aktuálny režim Podateľne a Oddelenia vzdelávania RUK10. 03. 2020

S cieľom zabezpečiť ochranu zdravia študentov ako aj zamestnancov UK fungujú jednotlivé oddelenia Rektorátu UK v špeciálnych režimoch. Robíme všetko pre to,...

Univerzita nie je firma, študent nie je v postavení...10. 03. 2020

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) si na svojom zasadnutí dňa 4. decembra 2019 zvolil novú predsedníčku – je ňou profesorka Zlatica...

Usmernenia pre študentov a zamestnancov počas prerušenia...09. 03. 2020

Prečo sme pristúpili k prerušeniu prezenčnej výučby?

Primátor sa stretol s poslucháčmi Univerzity tretieho veku09. 03. 2020

V stredu 4. marca 2020 sa v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK) konala beseda s primátorom hlavného mesta Bratislava Matúšom...

Prerušenie prezenčnej výučby na UK a STU: spoločné...08. 03. 2020

Bratislava 8. marca 2020: Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a...

Ľudia o ochrane prírody viac hovoria, než sa jej reálne...06. 03. 2020

Ak by ste mali opísať ideálneho študenta ekológie, čím by ste mu zaplnili životopis? Určite by tam bolo okrem študijných úspechov i nadšenie pre ochranu...

Univerzita Komenského prijala preventívne opatrenia05. 03. 2020

Bratislava 5. marca 2020: Lekárska fakulta UK dnes v dopoludňajších hodinách zaznamenala jeden prípad zahraničného študenta, ktorý prejavoval príznaky...

Mlyny UK: Dolina na kopci má nového riaditeľa03. 03. 2020

„Nemožné na počkanie a zázraky do troch dní.“ Nádherný výrok. A možno aj očakávania súvisiace s novým vedením a zmenami vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra –...

Reakcia na článok „Ako môže v univerzite scientometrická...02. 03. 2020

Nie je zvykom na publikované práce v časopise Monitor medicíny SLS reagovať. Avšak publikácia od autorov Ľ. Palkovičová Murínová a kol. zo Slovenskej...

Úspešne reprezentujú vo vodnom póle02. 03. 2020

Vodnopólistom klubu Slávia UK Bratislava sa v posledných troch rokoch podarilo viacero úspechov. Dnes ich na Univerzite Komenského v mene rektora UK Mareka...

Slovak Independence Has Been a Big Success02. 03. 2020

She has been active in Slovakia, with interruptions, for over 30 years. In 1992, she was shocked by the dissolution of Czechoslovakia; today, she thinks...