Archív

Univerzita Komenského podporila mladých vedcov a učiteľov...27. 03. 2013

Bratislava, 27. marca 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes už po sedemnásty raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a...

Na UK sa uskutočnila inaugurácia dekana Farmaceutickej...25. 03. 2013

Bratislava, 25. marca 2013: V Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa dnes uskutočnila slávnostná inaugurácia nového dekana Farmaceutickej...

Univerzita Komenského podpísala zmluvu s poľskou...22. 03. 2013

Dňa 22. marca 2013 podpísali rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karol Mičieta a rektor Warminsko-Mazúrskej univerzity v Olsztyne prof. Ryszard...

Slovenská rektorská konferencia oslávila 20. výročie svojho...20. 03. 2013

V Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes (20. marca 2013) konalo slávnostné podujatie pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej...

Aj UK podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na...20. 03. 2013

Dňa 19. marca 2013 bol v denníku Hospodárske noviny (str. 2) uverejnený príspevok redaktorky Zuzany Petkovej, venovaný univerzitnému parku v Trnave, ktorý...

Týždeň slovenských knižníc na Univerzite Komenského plný...14. 03. 2013

Bratislava, 14. marca 2013: V pondelok 18. marca 2013 sa začína už 14. ročník Týždňa slovenských knižníc. Do tohto projektu sa i v tomto roku zapoja všetky...

Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry 201308. 03. 2013

18. – 22. marca 2013, Farmaceutická fakulta UK (Odbojárov 10, Bratislava)

Európske vzdelávanie vo vývoji liekov aj na Univerzite...05. 03. 2013

Bratislava, 5. marca 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa ako jediná vysoká škola na Slovensku stala súčasťou nadnárodného konzorcia európskych...

Novým dekanom Farmaceutickej fakulty UK docent Pavel Mučaji25. 02. 2013

Bratislava, 25. februára 2013: Pozíciu dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) zaujme od 1. marca 2013 doc. PharmDr. Pavel...

Celosvetovo najnižšia nezamestnanosť absolventov...19. 02. 2013

Bratislava, 19. februára 2013 – V celosvetovom rebríčku univerzít s najnižšou nezamestnanosťou ukončených doktorandov obsadila Univerzita Komenského v...

Najpožičiavanejším knižným titulom na Univerzite Komenského...08. 02. 2013

Bratislava, 8. februára 2012: Dielo Interná medicína od Jána Gvozdjáka, Marcela Babála, Viliama Badu a kol. bolo vlani najpožičiavanejším knižným titulom na...

Novým dekanom Farmaceutickej fakulty UK bude docent Mučaji31. 01. 2013

Dňa 30. januára 2013 sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutočnili voľby kandidáta na dekana FaF UK. Kandidatúru prijali súčasný dekan FaF UK prof. PharmDr. Ján...

Prírodovedecká fakulta UK vzdeláva aj stredoškolákov23. 01. 2013

Bratislava, 23. januára 2013: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) realizuje aj v aktuálnom akademickom roku zaujímavý projekt...

Univerzita Komenského je otvorená aj študentom so...21. 01. 2013

Bratislava, 21. januára 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) prijíma každoročne aj študentov so špecifickými potrebami. Ich zdravotné znevýhodnenie v...

Filozofická fakulta UK otvorí aj tento rok dvere uchádzačom...17. 01. 2013

Bratislava, 17. januára 2013: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je najstaršou a najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku,...