UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie

Kontakty

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

Rektorát UK, UNESCO Kat.plurilingv. a multikult.komun
docent VŠ učiteľ
Publikačná činnosť

Ing. Vladimír Benko, PhD.

Rektorát UK, UNESCO Kat.plurilingv. a multikult.komun
odborný asistent VŠ učiteľ
Telefón
0949 130 526
Publikačná činnosť