UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie

Kontakty

doc. PhDr. Anna Butašová CSc.

UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie
docent VŠ učiteľ
02/502 22 136
S-152