Oddelenie kanadských štúdií UK

Oddelenie kanadských štúdií (OKŠ) je celouniverzitným pedagogickým pracoviskom, ktoré sa zaoberá štúdiom dejín, kultúry, politiky a ekonomiky Kanady. Oddelenie vzniklo na základe dohody medzi vládou Kanady a Univerzitou Komenského s cieľom propagovať štúdiá o Kanade.

Oddelenie je začlenené do celoeurópskej siete vyskoškolských kanadistických pracovísk v rámci Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií (CEACS – Central European Association for Canadian Studies). CEACS je súčasťou medzinárodnej asociácie kanadských štúdií (ICCS-CIEC - International Council for Canadian Studies/Conceil International d'Études Canadiennes). OKŠ má aj celoslovenský význam, keďže funguje ako poradné centrum pre pedagógov a inú odbornú verejnosť na celom Slovensku.

OKŠ koordinuje aj činnosť Slovenskej sekcie CEACS, ktorá má momentálne 28 členov. Slovensko vo vedení CEACS zastupuje Lucia Otrísalová.