Freemoveri

Free mover môže prísť študovať na Univerzitu Komenského v Bratislave na 1 alebo 2 semestre. Študenti budú pravdepodobne musieť zaplatiť školné. Pre viac informácií o študijných programoch kontaktujte Vami zvolenú fakultu. Na Vami zvolenú fakultu Univerzity Komenského je potrebné zaslať tieto dokumenty: Prihláška zahraničného študenta „free-mover“; životopis a odporúčací list vašej domovskej univerzity.