Gruzínsky prezident na UK aj o bezpečnosti v čiernomorskom regióne

Dňa 15. mája 2017 v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave vystúpil prezident Gruzínska Giorgi Margvelashvili s prednáškou na tému „Security in the Black Sea Region as a Cornerstone of European Stability“.


Gruzínskeho prezidenta na pôde UK privítal v mene vedenia univerzity prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. Prorektor UK vo svojom príhovore vyzdvihol význam Asociačnej dohody medzi Gruzínskom a Európskou úniou, ktorá vstúpila do platnosti pred rokom.

Giorgi Margvelashvili vystúpil na podujatí nielen ako úradujúci prezident, ale prezentoval aj svoje znalosti z funkcií, ktoré zastával ešte pred zvolením za hlavu štátu v roku 2013. Okrem iného vyučoval filozofiu a kulturológiu na Free University of Tbilisi, pôsobil v Národnom demokratickom inštitúte a Gruzínskom inštitúte pre verejné otázky. Takisto bol krátky čas ministrom školstva a vedy Gruzínska.

V duchu prezidentovej širokej odbornej expertízy sa niesla celá nasledovná prednáška. V prvom rade sa venoval mnohým strategickým, ekonomickým a bezpečnostným otázkam, ako aj politickému aspektu integrácie Gruzínska do európskych štruktúr a NATO.

V diskusii sa nevyhol ani otázkam o medzinárodných vzťahoch v zakaukazskom regióne. Vyjadril svoj názor na napäté ukrajinsko-ruské vzťahy a priblížil spoločnými záujmami motivovanú spoluprácu s Tureckom.

„Napriek reformám, ktoré som inicioval vo funkcii ministra školstva, musím skonštatovať, že v Gruzínsku stále chýba systematický výskum, ktorý je hybnou silou ekonomického vývoja spoločnosti,“ reagoval na otázku o postavení vzdelávania a vedy vo svojej krajine.

V závere podujatia si gruzínsky prezident prevzal z rúk prorektora UK prof. Mocza pamätnú medailu UK a zapísal sa do Pamätnej knihy UK.

 

Adam Máčaj, študent PraF UK
OVV RUK

 

Viac informácií o diskusii s gruzínskym prezidentom na UK nájdete v júnovej Našej univerzite.