Stanovisko Univerzity Komenského v Bratislave k vyhláseniu ŠRVŠ SR pod názvom: „Nehazardujte so zdravím študentov vrátane doktorandov“

Univerzita Komenského v Bratislave (nielen v čase pandémie) venuje veľkú pozornosť podmienkam na prácu a vzdelávanie všetkých svojich študentov a zamestnancov, vrátane ochrany ich zdravia. Stotožňujeme sa preto so stanoviskom ŠRVŠ SR, že obzvlášť v súčasnosti treba dodržiavať nielen všetky opatrenia BOZP, ale i nariadenia hlavného hygienika SR vyplývajúce z vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu.


Zároveň si však uvedomujeme zodpovednosť našej univerzity, najvýznamnejšej výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej inštitúcie na Slovensku, voči našej spoločnosti, ktorá od nás právom očakáva významný príspevok k zvládnutiu súčasnej pandemickej situácie a jej dopadov na spoločnosť v budúcnosti. Univerzita Komenského v Bratislave (UK) má ambíciu očakávania spoločnosti naplniť, a preto koná zodpovedne, ako bolo aj vo vyhlásení ŠRVŠ SR spomenuté. Na naplnenie očakávaného príspevku UK v oblasti vedy nepochybne potrebujeme aj našich mladých kolegov, doktorandov, takisto všetkých šikovných, tvorivých a pracovitých zamestnancov UK.

Sme presvedčení, že na UK je množstvo doktorandov, ktorí sú schopní a ochotní prispieť k riešeniu súčasných výziev. V rámci existujúcich možností im určite vytvoríme podmienky na ich vedeckú prácu, budeme však jednoznačne vyžadovať dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení prijatých na minimalizáciu rizika nákazy. Môžeme Vás všetkých uistiť, že Univerzita Komenského konala a bude konať vždy tak, aby nehazardovala so zdravím svojich študentov a zamestnancov, s dôverou, ktorú jej študenti, vrátane doktorandov, prejavili tým, že sa rozhodli na nej študovať, ale ani so svojím dobrým menom v spoločnosti.

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka Akademického senátu UK

Znenie vyhlásenia ŠRVŠ SR „Nehazardujte so zdravím študentov vrátane doktorandov“ nájdete tu.

<output>„Nehazardujte so zdravím študentov vrátane doktorando</output>