Online študentská právna poradňa v čase pandémie


Právnici síce tieto dni nebojujú v prvej línii, napriek tomu majú plné ruky práce. V súvislosti s pandémiou musí byť dennodenne prijímaná nová legislatíva a pomoc právnikov potrebuje nielen štát, ale aj firmy, podnikatelia a neziskové organizácie.

Vo vyššej miere v tieto dni potrebujú právnu pomoc aj tí, ktorí si služby advokáta nemôžu dovoliť. Preto sa Právnická fakulta UK rozhodla pripojiť k vlne solidarity, ktorú vnímame nielen v rámci našej univerzity, ale v celej spoločnosti. Spojili sme našich študentov a ochotných advokátov, ktorí bezplatne vypracujú písomnú právnu analýzu v rámci online študentskej právnej poradne. 

Študentská právna poradňa už má na fakulte niekoľkoročnú tradíciu, avšak tentokrát budeme musieť osobné stretnutie vymeniť za online priestor. Samozrejme, dištančná výučba sa dotkla aj iných praktických predmetov. Za iných okolností by v tieto dni naši študenti učili základy práva na stredných školách, v detskom domove, v domove dôchodcov aj v ženskej väznici. Iní by stážovali na súdoch, prokuratúre, v kancelárii verejnej ochrankyne práv alebo na ministerstvách. Aj počas dištančnej výučby stále prebieha Právna klinika neziskového sektora, v rámci ktorej naši študenti pomáhajú hľadať riešenia právnych problémov, ktoré trápia neziskové organizácie. „Boj s pandémiou so sebou prináša množstvo právnych problémov a každodenne sa meniace pravidlá. Právna pomoc je pre mnohých nedostupná aj bez koronakrízy, preto sme sa na Právnickej fakulte rozhodli otvoriť online právnu poradňu, ktorá spája pomoc osobám zasiahnutých pandémiou s praktickým vzdelávaním našich študentov,” hovorí Mária Havelková z Ústavu klinického právneho vzdelávania Právnickej fakulty UK.

Práve študenti, ktorým chýbajú klinické metódy výučby práva (označenie pre praktické predmety sme si prepožičali od kolegov medikov), iniciovali myšlienku nezištne pomôcť tým, ktorí si právnika nemôžu dovoliť. Ponuku na vypracovanie bezplatnej právnej analýzy by sme radi primárne adresovali študentom iných fakúlt našej univerzity.

Ak vy alebo niekto vo vašom okolí potrebuje pomoc právnika, napíšte nám na sppflaw.uniba.sk.

Viac informácií o projekte a vhodných prípadoch