O tom, ako jeden facebookový status zmobilizoval 1300 medikov

Situáciu, ktorú so sebou priniesol koronavírus, vyrieši jedine spolupráca. Svoje o tom určite vie aj Martin Tkáč, študent 4. ročníka medicíny na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine UK (JLF UK) a zároveň koordinátor študentov medicíny, ktorí dnes pomáhajú ako vedia. Keď sa na Slovensku zavreli školy pre nový hroziaci koronavírus, Martin sa rozhodol pomôcť tiež. Keď nenašiel, čo hľadal, vytvoril to.


Keď 14. marca s bratom sledoval vývoj situácie a v Taliansku hlásili 14-tisíc prípadov, rozhodol sa zaujímať o to, ako by mohol pomôcť, trebárs aj v inom, už existujúcom dobrovoľníckom tíme. Keď však zistil, že nič také zatiaľ nie je, začal konať: „Skúsil som napísať status a vyzvať mojich spolužiakov z Martina k dobrovoľníckej činnosti. Na druhý deň som mal 35 študentov a oznámil som našej pani dekanke, že sme pripravení pomôcť kedykoľvek.“

Za všetkým stojí spolupráca

Z tridsiatichpiatich študentov a jedného koordinátora čoskoro vznikla sieť ľudí, ktorí si navzájom pomáhali a vytvárali spolupráce kde mohli. Pomohlo aj Národné centrum zdravotníckych informácií, vďaka ktorému počet dobrovoľníkov stúpol na 93 a spojil ich aj so 148 kolegami z Lekárskej fakulty UK (LF UK). „Pridali sa tiež ponuky na pomoc do nemocníc po celom žilinskom kraji, kde študenti pracujú vo filtroch. Čiže filtrujú, ktorý pacient ide do nemocnice, ktorému sa budú robiť stery a podobne,“ vysvetľuje Martin Tkáč. Okrem toho sa k ich činnosti rozhodli pridať aj študenti zo SZU či UPJŠ, už pod vlastnými koordinátormi. Pomôcť sa rozhodli aj študenti z českých fakúlt, ktorí momentálne prebývajú na Slovensku. „Z iniciatívy študentov z LF UK taktiež vytvárame platformu pre jednoduchšie zaradenie do zoznamu z ponuky dobrovoľníckej práce. Ujali sa toho šikovní ľudia z hacvirus.sk, za ktorým stoja Perry Talents, Virtual Medicine, Campus Cowork a platformu nám poskytuje Solved," dodáva.

Od telefonistu, cez výrobcu roztokov až k prekladateľovi

Práca týchto dobrovoľníkov zahŕňa naozaj rôzne aktivity. V snahe čo najlepšie informovať slovenskú verejnosť o „neviditeľnom nepriateľovi“, ako mu Martin hovorí, pracujú so študentmi napríklad aj na preklade anglických textov. „Keďže je o ňom pomerne málo štúdií, a ak aj nejaké existujú, sú v anglickom jazyku, tak ich hľadáme v databázach výskumov a prekladáme pod vedením odborníkov, ktorí ich kontrolujú,“ vysvetľuje. Okrem už spomínaných aktivít však pre nedostatok operátorov študenti vypomáhajú aj v call centrách a poskytujú volajúcim informácie o tom, aké kroky majú podstúpiť na základe prejavujúcich sa symptómov, alebo pri návrate domov zo zahraničia. „V prvé dni na jedného operátora pripadalo 500 telefonátov. Študenti pre tento časový stres absolvovali online školenie na JLF UK a mohli začať pomáhať,“ približuje situáciu Martin. Niektorí študenti pomáhajú pre zvýšenú potrebu dezinfekcie na oddeleniach namiešavať v lekárni dezinfekčné roztoky, iní merajú v triáži (prvotné zhodnotenie stavu pacienta) teplotu a zisťujú cestovnú anamnézu pacientov.

Kto chce pomôcť, stále môže

Na Martinovom zozname zatiaľ figuruje 220 študentov, no v ich facebookovej skupine Dobrovoľníci LF sa nazbieralo vyše 1300 študentov, ktorí sa o situáciu zaujímajú. „Keďže sa situácia môže vyvinúť akokoľvek, dobrovoľníci sú stále žiadaní. Doteraz prihlasovanie fungovalo hlavne cez koordinátorov. Od štvrtka 26. marca sa dobrovoľníci môžu prihlasovať aj cez novú platformu smepripraveni.sk. Hľadáme všetky zdravotnícke pozície vrátane ošetrovateľov či opatrovateľov, ale aj pôrodné asistentky či sociálnych pracovníkov,“ dodáva Martin.