Infolinka korony: neexistuje sekunda, kedy by nezvonil telefón

Linka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave slúži občanom 24 hodín denne. Prakticky od začiatku epidémie sa na nej striedajú študenti z Lekárskej fakulty UK, ale pomáhajú aj študenti medicíny z českých fakúlt.


Počas dennej smeny od 8.30 do 16.00 h sa na linke striedajú dvaja. Tretí člen tímu obsluhuje linku pre hlásenia výsledkov testovaných pacientov s COVID-19. Po 16.00 h si telefón s informáciami bráva na nočnú smenu jeden z tímu domov. Okrem toho medici medzi sebou konzultujú aj s tými, ktorí sú mimo služby, v prípade, že nastane komplikovaná situácia. Takou bol napríklad pacient vo výkone trestu s podozrením na ochorenie.

„O pomoci som sa nerozhodoval. Bola to pre mňa úplne automatické,“ hovorí študent medicíny v piatom ročníku Šimon Smoter. Aj napriek dobrovoľníckej činnosti stíha školu bez ťažkostí. „Keďže od tretieho ročníka som zamestnaný na Anatomickom ústave LF UK, zapájam sa aj do online výučby. Každý týždeň pripravujem pre študentov prednášku z jednotlivých orgánových sústav, ktoré mali byť toho času preberané v rámci pitiev,“ dopĺňa Šimon. Po skončení školy sa chce venovať chirurgii.

Ako zvládajú situáciu na infolinke? Volajú sem rôzni ľudia. Väčšina je slušných, ale sú aj agresívni, ktorí nadávajú a vyhrážajú sa. Nájdu sa však aj takí, ktorí volajú, lebo si chcú podebatovať o súčasnej situácii, alebo majú rady na zvládnutie situácie. „Vtedy musíme hovor čo najskôr ukončiť, keďže na linke čaká aj desať ďalších ľudí, ktorí potrebujú našu konzultáciu viac,“ vysvetľuje Šimon a dodáva, že počas dňa prakticky neexistuje sekunda, kedy by telefón nezvonil. Väčšinu vybavia za pár minút, sú však aj polhodinové telefonáty, ktoré treba riešiť s lekárom, políciou alebo inou inštitúciou. Volajúci sa pýtajú na novoprijaté opatrenia či možnosti testovania.

Časť verejnosti kritizuje zavedené postupy, nedostatočné testovanie či dlhé čakanie na výsledky. „Mnoho ľudí si skutočne neuvedomuje, akú obetavú prácu robia zdravotnícki pracovníci v týchto časoch. Slovenské zdravotníctvo túto situáciu zvláda,“ myslí si Šimon Smoter a verí, že toto obdobie prekonáme bez väčších problémov. Slováci sa podľa neho k situácii postavili racionálne a zodpovedne, preto môžeme najmä im ďakovať za to, že ju zvládame so vztýčenou hlavou.

Pozrite si video so Šimonom Smoterom v TV Bratislava