Pedagogická fakulta UK slávnostne sprístupnila zrekonštruované priestory

Študenti Pedagogickej fakulty UK sa môžu tešiť z nového interiéru i exteriéru budovy fakulty na Šoltésovej ulici. Dnes 20. apríla 2022 priestory slávnostne otvoril prestrihnutím pásky rektor Univerzity Komenského Marek Števček, dekanka PdF UK Edita Partová a bývalá dekanka PdF UK Alica Vančová, ktorá je v súčasnosti prodekankou PdF UK pre celoživotné vzdelávanie.


Rekonštrukciou podkrovia a vybudovaním nadstavby budovy na Šoltésovej ulici sa rozšírili edukačné priestory o šesť učební, pre pedagógov vzniklo zázemie v siedmich kanceláriách. Priestorové riešenie umožnilo vznik dvoch nových kuchyniek, toaliet a bezbariérovej toalety. Keďže sa budova nachádza v pamiatkovej zóne Starého Mesta, proces obnovy budovy trval o to dlhšie, nevynímajúc komplikácie súvisiace s pandémiou. Hoci stavebné práce ukončili ku koncu roka 2020, kolaudačné rozhodnutie padlo až 29. 9. 2021. V súčasnosti v budove už prebieha výučba.

Pedagogická fakulta UK sa pýši aj novými vstupnými priestormi v budove na Račianskej ulici. Ich prebudovanie je v súlade s dlhodobou snahou Univerzity Komenského o odstraňovanie bariér. Okrem prístupovej rampy a nového chodníka tu vymenili vstupné dvere, opravili terasu, zatraktívnili vstupné priestory a vybudovali oddychovú zónu. Práce ukončili vo februári 2021 a stavbu skolaudovali v októbri. Proces skomplikovalo úradné vybavenie výrubu tuje rastúcej v zabudovanom kvetináči a náhradná výsadba nových dvoch stromov. Keďže fakulta nedisponuje vhodnými pozemkami, súhlas s výsadbou na pozemku susediacom s fakultou napokon udelil magistrát.