UK je v pohotovosti, pripravuje internáty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo Univerzitu Komenského v Bratislave ako subjekt hospodárskej mobilizácie.


Rektor UK Marek Števček vyhlásil stav pohotovosti a v súčasnosti UK pripravuje internáty v súlade s pokynmi krízového štábu. Študenti, ktorí na internátoch ostali, budú od osôb v karanténe fyzicky oddelení. V tejto fáze nevieme odpovedať na ďalšie otázky, keďže presný postup implementácie Príkazu ministerstva školstva bude závisieť od požiadaviek krízového štábu. Ďalší priebeh činností v určených zariadeniach ďalej už nie je v kompetencii univerzity.