Slovenský diagnostický kit vDetect COVID-19 RT-qPCR


18. 05. 2020 14.50 hod.

Slovenský diagnostický kit vDetect COVID-19 RT-qPCR vznikol vďaka spolupráci vedcov zo spoločnosti MultiplexDX, Biomedicínskeho centra SAV a Vedeckého parku Univerzity Komenského a firiem ProScience Tech a Lambda Life.

Kvantitatívny in vitro diagnostický test je určený na detekciu prítomnosti genetickej informácie koronavírusu SARS-CoV-2 metódou RT-qPCR vo vzorkách telových tekutín odobratých primárne z horných dýchacích ciest. Kit je určený výhradne na použitie v diagnostickom laboratóriu. Je certifikovaný Štátnym ústavom na kontrolu liečiv.

Prvých 100 tisíc vyrobených kusov bolo darovaných Slovenskej republike.

Viac informácií na stránke https://vdetect.eu