Realita korony: kosti skúma aj v obývačke

Zvoní telefón. „Našli sa kosti. Pošlem ti fotku na Whatsapp...“ Antropologička Michaela Dörnhöferová si pozrie fotodokumentáciu z miesta nálezu na diaľku a dohodne ďalší postup. Ak to okolnosti vyžadujú, vyrazí priamo do terénu.


Kosti, ktoré skúma, môžu pochádzať z trestnej činnosti alebo z archeologického výskumu. Spolupracuje so súdnymi lekármi aj s kolegami z Archeologického múzea SNM. „Na kostiach vo všeobecnosti hodnotím ich zachovalosť, rozvoj znakov, ktoré mi umožňujú odhadnúť pohlavie a vek dožitia jedinca, pripadne stopy ochorení či poranení. Snažím sa získať čo možno najviac informácií o danom človeku, ktorého kostru skúmam. Niekedy to však nie je jednoduché, hlavne ak ide o veľmi poškodené nekompletné skelety. Je to trochu taká detektívka,“ hovorí výskumníčka Michaela Dörnhöferová o svojej práci.

Aj ona sa musela s koronou vyrovnať po svojom. To občas znamená, že kosti skúma aj doma v obývačke. „Fragmenty kostí z germánskeho hrobu, prípadne 20 balíčkov spálených ľudských kostí, ktorých obsah je menší ako objem mojej dlane, môžem pokojne skúmať doma,“ opisuje antropologička. Laboratórium na Prírodovedeckej fakulte UK alebo „kosťák“, ako mu familiárne hovoria, je zasa nevyhnutné na skúmanie kompletných kostier či celých kostrových súborov z pohrebísk. Technika laboratória tiež umožňuje kosti umyť, zreparovať či nafotografovať.

Kosti z výskumu využije doma aj v prípade online výučby a konzultácií so študentmi, aby im mohla poskytnúť relevantné ukážky. Otázky počas samoštúdia konzultovala so študentmi aj cez maily. Online výučbu považuje napriek prvotným rozpakom za úspech.

Michaela Dörnhöferová patrí k tým nadšeným popularizátorom vedy, ktorých nájdete na každom vedeckom veľtrhu. Rada vám porozpráva o tom, čo môžu kosti prezradiť o danom človeku, jeho veku, výžive, chorobách, v akých podmienkach žil – ako sa ekologické, environmentálne či priemyselné vplyvy odrazili na pozostatkoch a podobné zaujímavosti. Po absolvovaní doktorandského štúdia sa rozhodla zostať na Katedre antropológie PriF UK, kde už osem rokov pôsobí ako výskumníčka a pedagogička.