Psychologická poradňa UK pomáha nielen počas krízy

Poradenský psychológ využíva pri svojej práci množstvo cenných informácií, ktoré získava z neverbality klienta a z toho, ako sa klient cíti v jeho prítomnosti. Barbora Kiczková spolu s ďalšími kolegami pracuje v psychologickej poradni UK, kde nielen počas korona krízy pomáha ľuďom, ktorí to potrebujú. „Chcem vyjadriť rešpekt študentom psychológie, ktorí sa dali na túto prácu v tomto neľahkom období,“ dodáva.


Ako momentálne funguje Psychologická poradňa UK?

Fungujeme na diaľku. Hoci je v psychologickom poradenstve osobný kontakt jedným z liečivých faktorov, súčasná situácia nás núti robiť poradenstvo inými formami. Do práce psychologickej poradne sme preto zapojili aj študentov psychológie. Vytvorili sme tím študentov, ktorí už majú nejaké skúsenosti s poradenskou prácou - napríklad pracovali na linke dôvery alebo absolvovali terapeutický výcvik. Tento študentský tím koordinujú a supervidujú skúsenejší kolegovia a psychológovia. My s kolegom sa stále venujeme starostlivosti našich dlhodobých klientov, ktorí nám ostali a tiež preberáme vážnejšie prípady. Okrem toho sa na nás obracajú s prosbami o spoluprácu aj iné organizácie, ktorým sa snažíme vyhovieť v rámci našich možností.

O aké organizácie konkrétne ide?

Išlo napríklad o spoluprácu na projekte projektpomozem.sk. Je to aktivita miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, presnejšie jeho referátu pre participáciu verejnosti.

Koľko psychológov/študentov pracuje v poradni a v akom čase poradňa funguje?

Dokopy pracuje v poradni deväť našich študentov psychológie. Sedem študentiek a dvaja študenti. Keďže ide o prácu z domu, každý si čas organizuje podľa svojich potrieb a na základe dohody s klientmi. Záujemcov sa snažíme kontaktovať čo najskôr.

Funguje to tak, že študent vám zavolá s problémom a vy v poradni sa mu pokúsite prostredníctvom telefonátu pomôcť problém vyriešiť?

Záujemcovia môžu vyplniť formulár, v ktorom uvádzajú formu, akou si prajú byť kontaktovaní. Najčastejšie volia e-mail alebo telefón, ktoré slúžia na prvý kontakt. Následne sa môžu dohodnúť na chate, telefonáte alebo videohovore. Na tieto účely sa osvedčil MS Teams. Niektorí klienti nás kontaktujú priamo telefonicky, alebo mailom, s tými sa buď dohodneme na ďalšej spolupráci, alebo ich rovno vypočujeme. Začiatkom karantény nám zvykli volať aj občania širšej verejnosti.

S akými problémami vás najčastejšie ľudia kontaktujú?

S pocitmi úzkosti, nezmyselnosti, smútku a sklúčenosti, pocity, že to nikdy neskončí, neschopnosť sústrediť sa, strata motivácie učiť sa, stres, strach z online skúšok, konflikty doma, pocity prázdnoty. Niektorým robí problém, že sa z rozmanitého života v Bratislave stal zrazu prázdny život doma, odlúčenie od priateľov a partnerov, či obavy z budúcnosti a pod...

Koľko ľudí vám denne/týždenne zavolá?

Každý týždeň sa to trochu mení. Zo začiatku bola veľká vlna, ale potom sa to zmiernilo, no dá sa povedať, že každý deň sa niekto ozve.

Volajú viac muži alebo ženy?

Ozývajú sa skôr ženy, čo je trochu prekvapujúce, pretože za posledné obdobie normálneho fungovania poradne bolo zastúpenie žien a mužov viac-menej vyrovnané.

Takže ženy zvládali toto obdobie ťažšie ako muži?

To je veľmi odvážne tvrdenie, ktoré sa na základe uvedeného pozorovania nedá vôbec potvrdiť.

Som študent/študentka UK a potrebujem pomoc