Iniciatíva študentov farmácie vznikla s jasným cieľom

Študentská iniciatíva Slovenského spolku študentov farmácie a Spolku košických študentov farmácie vznikla začiatkom marca s jasným cieľom – pomôcť vyťaženým lekárňam v núdzi.


Koronavírus mnohé zmenil, lekárnici čelia neľahkým podmienkam a my ako budúci profesionáli sme nechceli nečinne stáť bokom, ale rozhodli sme sa priložiť ruku k dielu a popritom sa aj niečo naučiť. Inšpirovali sme sa kolegami z Českej republiky, ktorí nás s myšlienkou organizácie podobnej iniciatívy kontaktovali. Pri príprave projektu sme v rámci spolupráce oslovili Slovenskú lekárnickú komoru.

Na začiatku celého procesu bol vytvorený formulár, ktorým sa záujemcovia do projektu Študenti farmácie pomáhajú lekárňam môžu prihlásiť. Študent pri registrácii uvádza okrem kontaktných údajov svoje predchádzajúce skúsenosti s prácou v lekárni alebo distribučnej spoločnosti a taktiež mesto, v ktorého okolí môže v momentálnych podmienkach vypomáhať. Už v priebehu prvého dňa po spustení projektu sa nám ozvalo asi 80 dobrovoľníkov, z čoho usudzujeme, že ochota pomôcť a nesedieť nečinne doma je v našich študentoch pevne zakorenená.

Následne bola prostredníctvom Slovenskej lekárnickej komory zverejnená výzva pre všetky lekárne na Slovensku. Ak lekáreň, ktorá sa v súčasnom stave ocitla v núdzi, požiada o výpomoc, Slovenská lekárnická komora nám poskytne jej údaje a SSŠF následne vytvorí vhodné dvojice lekáreň-študent. Takýmto spôsobom bolo len v prvom týždni od spustenia iniciatívy umiestnených asi 30 dobrovoľníkov.

Akým spôsobom účastníci projektu pomáhajú? Starší a skúsenejší študenti sú užitoční pri expedovaní liekov či príprave individuálne pripravovaných liekov, tí mladší zase prispievajú k bezproblémovému chodu lekárne preberaním tovaru alebo sanitáciou. Náplň programu študenta počas výpomoci väčšinou závisí od individuálnej dohody študenta s lekárňou, ktorá svojmu dobrovoľníkovi zadáva úlohy podľa vlastnej potreby. Rozsah trvania výpomoci je stanovený dobrovoľníckou zmluvou, ktorú študent s lekárňou pri svojom nástupe podpíše. Nezištnej činnosti našich študentov vyšli v ústrety aj naše univerzity, ktoré sa študentom štvrtého ročníka rozhodli uznať túto výpomoc ako povinnú lekárenskú prax v tomto akademickom roku.

Do iniciatívy sa k dnešnému dňu celkovo zapojilo už okolo 200 študentov farmácie, z ktorých vyše 60 bolo úspešne priradených k lekárni v núdzi. Hoci sme nedokázali poskytnúť pomoc každej lekárni, ktorá o ňu požiadala (najväčším problémom zostáva Bratislavský kraj, v ktorom sa momentálne nachádza najmenej študentov a zároveň najviac lekární), dúfame, že sme dokázali pomôcť aspoň tam, kde sme mohli.

 

Laura Adamkovičová, prezidentka SSŠF