Univerzita Komenského a mesto Bratislava pripravili pre seniorov letnú školu

Bratislavskí seniori sa budú môcť v druhej polovici augusta vzdelávať na letnej univerzite, ktorú pre nich pripravili Univerzita Komenského a mesto Bratislava.


29. 07. 2011 16.25 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Tento zaujímavý projekt, ktorý nesie názov Letná Bratislavská univerzita seniorov, sa začne 15. augusta 2011. Záujemcovia môžu získať nové poznatky z oblasti histórie, ako i súčasnosti mesta, ktoré sú rozdelené do štyroch cyklov. Absolventi letnej školy získajú certifikát o účasti na projekte, ktorý prispel k ich ďalšiemu, celoživotnému vzdelávaniu.

Letná Bratislavská univerzita seniorov ponúkne prednášky odborníkov z Univerzity Komenského na témy o pamätihodnostiach hlavného mesta Slovenska, dôležitých medzníkoch v jej historickom vývoji či o postavení a možnostiach rozvoja Bratislavy v kontexte Európskej únie.

Seniori, ktorí majú záujem o účasť na letnej univerzite, musia podať svoje prihlášky do 10. augusta 2011 na oddelení sociálnych vecí príslušnej mestskej časti, v ktorej bývajú. Účasť je bezplatná.

Zmluvu o spolupráci pri organizácii tohto projektu podpísali v stredu 27. júla 2011 rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a primátor mesta Bratislava doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

 

Rektor UK K. Mičieta (vľavo) s primátorom Bratislavy M. Ftáčnikom

 

Rektor UK pri podpise zmluvy

 

Foto: © Rastislav Polák