Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry 2013

18. – 22. marca 2013, Farmaceutická fakulta UK (Odbojárov 10, Bratislava)


08. 03. 2013 12.55 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Farmaceutická fakulta UK (FaF UK) v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF) organizuje už 3. ročník podujatia TyFaVKa – Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry.

Študentom sa tak opäť naskytá príležitosť zúčastniť sa na špecifických podujatiach, workshopoch a prezentáciách, kde si rozšíria svoje vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach farmaceutických činností. Navyše získajú prehľad o svojich perspektívach, aby naštartovali svoju kariéru správnym spôsobom, a aby boli úspešní na farmaceutickom trhu práce.

Počas týždňa majú študenti možnosť otestovať si napríklad svoje klinické vedomosti, nacvičiť si správnu komunikáciu lekárnika s pacientom či vypočuť si zaujímavé prednášky napríklad o očkovaniach, ale aj od predstaviteľov farmaceutických firiem – ich potenciálnych budúcich zamestnávateľov.

Program TyFaVKa (PDF dokument)
Leták TyFaVKa (PDF dokument)

Viac informácií o niektorých ďalších podujatiach:
CLINICAL SKILLS EVENT – 18. 3. 2013 o 13.00 h, čitáreň FaF UK (PDF dokument)
KARIÉRNE DNI FARMACEUTOV – 19. – 20. 3. 2013, FaF UK (PDF dokument)
PATIENT COUNSELING EVENT – 21. 3. 2013 o 10.00 h, Fakultná lekáreň UK (PDF dokument)

Pridajte sa k udalosti na Facebooku.
Aktivity Slovenského spolku študentov farmácie (SSŠF) nájdete tiež na Facebooku.