Informačné centrum UK poradilo za tri mesiace viac ako 500 záujemcom

Bratislava 6. augusta 2014: Informačné centrum Univerzity Komenského v Bratislave (UK) poradilo od svojho otvorenia v máji tohto roku spolu 512 záujemcom z radov študentov UK, potenciálnych študentov i širokej verejnosti. Medzi najčastejšie otázky, ktoré infocentrum vybavovalo, patria možnosti štúdia na fakultách UK a podmienky prijímacieho konania, možnosti ubytovania, ale aj otázky o podujatiach organizovaných univerzitou.


06. 08. 2014 07.42 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Informačné centrum UK, ktoré sídli v hlavnej budove UK na Šafárikovom nám. 6 v Bratislave (vchod zo strany novej budovy UK – z Múzejnej ul.), bolo slávnostne otvorené počas študentskej časti osláv 95. výročia založenia UK – dňa 6. mája 2014. Infocentrum je otvorené v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 hod. (vrátane letných mesiacov). Okrem osobného kontaktu môžu záujemcovia využiť aj telefonickú alebo e-mailovú formu kontaktovania infocentra. „Otvorenie univerzitného infocentra bolo podaním pomocnej ruky všetkým našim študentom i potenciálnym študentom, ktorí potrebujú poradiť či usmerniť v štúdiu. Vyšli sme tiež v ústrety dlhoročnému dopytu po možnosti zakúpenia trička či šálky s logom UK,“ hovorí prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Informačné centrum UK k dnešnému dňu poradilo 512 záujemcom. „Študenti prichádzajú do Bratislavy z rôznych kútov Slovenska a mnohí z nich sa s naším hlavným mestom stretávajú prvý raz. Radi im preto pomôžeme zorientovať sa v novom prostredí, poradíme, kde nájdu internát, knižnicu či najbližšiu zástavku MHD, odporučíme tiež možnosti kultúrneho a športového vyžitia,“ približujú pracovníčky infocentra Mgr. Aneta Haramiaová a Mgr. Jana Blusková.

V univerzitnom infocentre je bezplatne k dispozícii časopis UK Naša univerzita, v ktorom nájdu čitatelia informácie o dianí na UK, jej fakultách i súčastiach, ako aj informačné a propagačné materiály o UK. Záujemcovia si tu tiež môžu zakúpiť univerzitné tričko, polokošeľu, mikinu, šiltovku, dáždnik, plátennú tašku, šálku, pero, zápisník a USB kľúč.

Kontakt na Informačné centrum UK:
E-mail: infocentrumuniba.sk
Tel.: (02) 592 44 986

Bližšie informácie sú k dispozícii na webstránke UK: www.uniba.sk/infocentrum.

Foto: Vladimír Kuric