Príručka základov ukrajinského jazyka


01. 03. 2022 19.16 hod.
Od: Oddelenie pre vonkajšie vzťahy

Absolventka Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK Veronika Goldiňáková pripravila príručku základov ukrajinského jazyka: abeceda, základné frázy a slovíčka či slovná zásoba potrebná k aktuálnej situácii.

Príručka je voľne dostupná a môžete ju používať a šíriť.

 

Príručka na stiahnutie - .PDF