Zimný semester 2020/2021: čo vieme už teraz

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je zrejmé, že výučba a život univerzity v blížiacom sa zimnom semestri ak. roku 2020/21 nebude celkom taký, ako sme zvyknutí. Pripraviť sa musíme na bezpečnostné a hygienické opatrenia a obmedzenia, niektoré z nich nabúrajú náš komfort. Keďže vývoj epidemiologickej situácie vo veľkej miere závisí od zodpovednosti a disciplíny každého z nás.


Na základe Manuálu opatrení pre vysoké školy a školské domovy, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v utorok 18. augusta 2020, dnes vydal rektor UK Marek Števček metodické usmernenie pre fakulty a ostatné súčasti UK, ktoré určuje ďalší postup a prípravu organizácie výučby a ubytovania počas zimného semestra ak. roku 2020/21. Odpovede na mnohé otázky dnes nepoznáme, viacero rozhodnutí ešte len príde a všetko sa môže veľmi rýchlo meniť. Napriek tomu sa celé leto pripravujeme na rôzne scenáre a robíme všetko pre to, aby sme sa tento semester vyhli úplnému prerušeniu prezenčnej výučby. 

 

Čo vieme už dnes:

  1. Výučba v akademickom roku 2020/21 sa začína podľa plánu, oficiálne otvorenie je 21. septembra 2020, v prípade niektorých fakúlt sa môže výučba začať aj skôr. Informácie hľadajte na stránkach fakúlt.
  2. Počas zimného semestra musíme dbať na zvýšenú hygienu a bezpečnostné opatrenia. Vo všetkých vnútorných priestoroch UK bude povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pri vstupe do budov a dodržiavanie rozostupov najmenej 2 metre (princíp R-O-R: rúško-odstup-ruky).
  3. UK je najväčšia slovenská univerzita, ktorá ponúka viac než 800 študijných programov. Každý z nich je špecifický a také budú aj opatrenia, ktoré počas ich výučby budú platiť. Je rozdiel, či predmet navštevuje 15 alebo 115 študentov; iné opatrenia budú platiť pre skupiny, ktoré sú stabilné, a iné pre výučbu predmetov študijného programu, kde sa počas dňa študenti v skupinách miešajú. Hlavne hromadné prednášky budeme presúvať do online prostredia, ale laboratórne cvičenia, praktické predmety či menšie skupiny skúsime čo najdlhšie udržať v prezenčnom režime. O presných pravidlách rozhodnú dekani a dekanky, takže sledujte správy svojej fakulty.
  4. Študenti, ktorí bývajú na našich internátoch, sa tiež musia pripraviť na sprísnený režim. Ochranné rúška budú povinné všade vo vnútorných priestoroch okrem ubytovacej jednotky, pri vstupoch budú dezinfekčné gély. Návštevy počas zimného semestra povolené nebudú a kapacita pre stravníkov v našich jedálňach je obmedzená (1 osoba na 15 m²).
  5. Momentálne sa neodporúča organizovať hromadné akademické či spoločenské podujatia ani podujatia s medzinárodnou účasťou. Situáciu budeme sledovať a veríme, že nájdeme alternatívy, ako komunitný univerzitný život rozvíjať.

 

Keďže situácia sa mení zo dňa na deň, sledujte svoje univerzitné mailové adresy a webové stránky UK a fakúlt, aby vám nič neuniklo.