Univerzita zavádza mimoriadne kontroly na internátoch ako reakciu na porušovanie nariadenej karantény

Bratislava 15. októbra 2020: Univerzita Komenského v Bratislave od 5. októbra 2020 prešla na dištančnú výučbu a navrhla študentom bývajúcim na internátoch, aby sa na zvyšok semestra odsťahovali výmenou za 100 % zľavu z poplatku za november a december. Univerzita sa však rozhodla udržať internáty v prevádzke s ohľadom na študentov, ktorí sú vo vážnej sociálnej či rodinnej situácii a nemajú kam ísť, ako aj s ohľadom na študentov končiacich ročníkov, ktorí absolvujú povinnú prax, ako sú napríklad študenti lekárstva. Na internáte Družba ostalo 350 ubytovaných a v Mlynskej doline 1200 ubytovaných.


Po incidentoch v noci zo stredy na štvrtok však muselo vedenie internátov pristúpiť k zavedeniu mimoriadnych kontrol s cieľom udržať bezpečnú prevádzku najväčších slovenských internátov.

Viacerí zahraniční študenti pochádzajúci prevažne zo Španielska boli v priebehu minulého týždňa pre potvrdené ochorenie COVID-19 umiestnení do internátnych izolačných izieb. Niektorí z nich opakovane ignorovali pravidlá karantény a na dvoch izbách usporiadali večierok pre ďalších jedenásť osôb. Niektorí z účastníkov boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, ďalší zatiaľ nemali ochorenie potvrdené. Vzhľadom na vážnosť situácie internáty privolali aj policajnú hliadku a kontaktovali Regionálny úrad verejného zdravotníctva, situáciu rieši aj vedenie univerzity.

Dnes Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodne o karanténe pre všetky osoby, ktoré sa včerajšieho hromadného stretnutia zúčastnili. Po skončení nariadenej karantény vedenie internátov všetkých trinásť osôb z internátu okamžite vylúči a navrhne disciplinárne konanie na fakultách, na ktorých títo študenti študujú. O incidente budeme informovať aj domovské univerzity študentov a zastupiteľské úrady. Vzhľadom na okolnosti Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave postúpi konanie voči týmto osobám príslušným policajným zložkám na ďalšie vyšetrovanie. Vedenie UK aj internátov je zhrozené z nezodpovedného prístupu týchto študentov, ktorí ohrozujú zdravie ostatných ubytovaných, ako aj zamestnancov internátu. Na celých internátoch sa zintenzívnia mimoriadne kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie internátneho poriadku a ochrany zdravia a životov ubytovaných.

Na internátoch naďalej platia sprísnené protiepidemické a bezpečnostné pravidlá vrátane úplného zákazu návštev medzi izbami a dodržiavanie nočného pokoja. Väčšina ubytovaných si vážnosť situácie uvedomuje, správa sa zodpovedne a disciplinovane. Vedenie Univerzity Komenského opätovne vyzýva všetkých študentov, ktorí ostali na internátoch, aby dodržiavali internátny poriadok, nariadenia štátnych orgánov a ÚVZ SR. Zdôrazňujeme, že budeme pokračovať v nekompromisnom prístupe.