Univerzita v čase krízy pripravuje efektívnejší model riadenia internátov

Bratislava 27. októbra 2020: V marci 2020 Univerzita Komenského takmer úplne uzavrela svoje internáty. Ubytovanie znovu poskytovala počas leta a od začiatku septembra sa na internáty študenti postupne vracali. Vzhľadom na rýchle šírenie koronavírusu však UK od 5. októbra 2020 prešla na dištančnú výučbu a navrhla študentom, aby sa na zvyšok semestra z internátov odsťahovali. Univerzita toto obdobie limitovanej prevádzky využíva na nastavenie nových procesov manažovania internátov.


Univerzita udržiava internáty v limitovanej prevádzke s ohľadom na študentov, ktorí sú vo vážnej sociálnej či rodinnej situácii a nemali by kam ísť. Na vysokoškolskom internáte Družba zostalo približne 350 ubytovaných a vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny UK 1200 ubytovaných.

Bezpečnostné a protiepidemické opatrenia sa podpísali aj na ekonomickej situácii internátov. Univerzita musí počítať s výpadkom príjmov z poplatkov za ubytovanie, ako aj z prenájmov priestorov. Napriek náročnej situácii sa od nástupu nového vedenia vo februári 2019 podarilo Univerzite Komenského zrealizovať projekty za viac ako päť miliónov eur. Univerzita rekonštruovala strechy na blokoch E a V Átriových domkov v hodnote 170 000 eur, vymenila vzduchotechniku v študentskej jedálni Venza za 110 000 eur, rekonštruovala výmenníkovú stanicu na Manželských internátoch v hodnote 450 000 eur či vymenila výťahy  vo výškovom bloku A internátu Ľ. Štúra a v Manželských internátoch v hodnote 120 000 eur.  Aktuálne obdobie univerzita využije na ďalšie rekonštrukcie ako výmena balkónových zábradlí výškových blokov, výmenu nábytku, maľovanie či pokračovanie rekonštrukcie spoločných sociálnych zariadení v blokoch Átriových domkov. Zároveň plánuje zmeny v manažovaní internátneho komplexu.

Počas tohto turbulentného obdobia stál na čele internátov riaditeľ Peter Petro. Ročná zmluva s univerzitou končí riaditeľovi Petrovi dňa 31. októbra 2020. Vzhľadom na aktuálnu limitovanú prevádzku internátov sa rektor UK Marek Števček rozhodol nový konkurz nevypísať. „Ďakujem pánovi Petrovi za odvedenú prácu. Pred rokom pri jeho nástupe vedel, že ho čaká veľká výzva, a to sme ešte netušili, ako život univerzity a internátov poznačí pandémia. Vedenie univerzity prijalo rozhodnutie prevziať vyššiu mieru kontroly nad riadením internátov tak, aby sme ešte viac zvýšili transparentnosť procesov a efektívnosť našich investícií,“ povedal rektor UK. „Musíme čo najskôr dobehnúť nahromadené investičné dlhy a zabezpečiť, aby sme internáty dostali do stavu zodpovedajúceho súčasným nárokom.“

Od 1. novembra 2020 rektor UK poverí riadením Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK kvestorku UK Ingrid Kútnu Želonkovú. Systém riadenia samostatne hospodáriacich súčastí UK by mal totiž v dohľadnej dobe prejsť zásadnou reformou, a to na základe predchádzajúcej diskusie na úrovni príslušných orgánov akademickej samosprávy. Rektor Števček plánuje výrazne zvýšiť vplyv vedenia univerzity na riadenie samostatne hospodáriacich súčastí, vrátane najväčšieho slovenského internátneho mesta.

Do konca roka 2021 univerzita plánuje zrealizovať ďalšie rekonštrukcie za viac ako šesť miliónov eur z účelovej dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Aktuálne plány ďalšieho rozvoja internátov sme zverejnili v marci tohto roku, aktualizáciu predstavíme hneď, ako sa vyjasní dopad súčasnej pandémie na ekonomickú situáciu univerzity. Univerzita poskytuje prostredníctvom internátov študentom ubytovanie za ceny, ktoré zodpovedajú charakteru sociálnej služby – mesačný prenájom miesta v internátnej izbe začína od sumy 47 eur. Suma, ktorú internáty získajú z prenájmov, nepokryje náklady na prevádzku a plánované rekonštrukcie. Vedenie univerzity verí, že túto službu budeme schopní napriek finančným deficitom poskytovať aj po skončení pandémie.