UK nebude v lete organizovať promócie

Bratislava 29. júna 2020: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček dnes rozhodol o úplnom zrušení promócií v akademickom roku 2019/2020. Rozhodnutie sa vzťahuje na celú univerzitu a platí predbežne do konca augusta 2020.


Univerzita Komenského (UK) od začiatku pandémie prijala mnoho preventívnych opatrení, ktoré podľa slovenských aj zahraničných odborníkov prispeli k zvládnutiu epidemiologickej situácie na Slovensku. V nedeľu 8. marca rektor UK prerušil prezenčnú výučbu a počas nasledujúcich týždňov uzavrel internáty – medzi nimi aj najväčší ubytovací komplex Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK. „Nie všetky opatrenia boli v čase ich zavádzania populárne. Nie všetky sa prijímali ľahko. Robím ich však preto, že ich považujem za zmysluplné, racionálne a niekedy nevyhnutné. Som rád, že sme veľkou mierou prispeli k zvládnutiu prvej vlny epidémie, no v ostražitosti nesmieme poľaviť,“ hovorí rektor Števček.

Vzhľadom na prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie sa skúškové obdobie na viacerých fakultách UK predĺžilo do konca augusta. Prvoradým cieľom bolo, aby študenti končiacich ročníkov mohli štúdium ukončiť riadne v tomto akademickom roku, čo UK aj splnila. Niektorí študenti tak už majú štátne skúšky za sebou, prvé online štátne skúšky sa konali v apríli na Lekárskej fakulte UK. Do dnešného dňa prebehli na ďalších fakultách v online podobe alebo za prísnych hygienických opatrení prezenčne.

Mnoho študentov túži ukončiť vysokoškolské štúdium promóciou. Slávnostný akademický obrad, ktorého sa zúčastňujú nielen študenti, ale aj ich rodiny či priatelia, je v čase, keď hodnota sedemdňového kĺzavého mediánu stúpa, veľkým rizikom. „Som hrdý na to, že na našej univerzite študujú ľudia zo všetkých kútov krajiny, máme aj mnoho zahraničných študentov. Dnes však predstavujú hromadné podujatia, ktorými promócie určite sú, značné riziko. V pomerne malom priestore a na dlhý čas sa stretnú ľudia z celej krajiny, vrátane detí či seniorov. Napriek obrovskému rešpektu k akademickým rituálom prevážilo odhodlanie chrániť zdravie študentov, rodinných príslušníkov a kolegov,“ vysvetľuje rektor.

Čerství absolventi svoje diplomy dostanú po ukončení kontrolných procesov, bližšie informácie im poskytnú jednotlivé fakulty. V prípade priaznivého vývoja epidemiologickej situácie plánuje UK usporiadať promócie na jeseň tohto roka.