Stretnutie rektora UK Mareka Števčeka so zástupcami študentov.

Dnes, 10. septembra sa uskutočnilo stretnutie rektora UK Mareka Števčeka so zástupcami študentov. Cieľom stretnutia bolo vymeniť si informácie o príprave univerzity na nový semester a predstaviť pandemický plán pre internáty. Zo Študentskej rady vysokých škôl sa stretnutia zúčastnil jej predseda Filip Šuran a podpredsedníčka ŠRVŠ pre sociálne záležitosti Viktória Jakubovičová. Za Komisiu pre VŠ internáty a ubytovanie AS UK boli prítomní predseda Matej Gajdoš a podpredseda Filip Vincent.


Stretnutia sa zúčastnili aj prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci Zuzana Kovačičová a prorektor pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk. Členovia vedenia univerzity informovali o opatreniach a diskutovali so zástupcami študentov o možnostiach ich čo najširšieho presadzovania. Spoločným cieľom všetkých bude udržať internáty otvorené čo najdlhšie, čo si však bude vyžadovať istú disciplínu hlavne v zmysle nosenia rúšok v spoločných priestoroch, obmedzenia akcií s možnosťou šírenia ochorenia, a cestovania medzi internátmi a domovom len v nevyhnutných prípadoch. Stretnutia sa okrem členov vedenia zúčastnili aj vedúca OVV RUK Martina Mášiková a vedúci kancelárie rektora Róbert Zsembera.