RÚVZ preventívne uzavrel martinský internát do karantény

Bratislava 22. september 2020: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine dnes uzavrel do karantény Vysokoškolský internát a jedáleň Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.


Minulý týždeň sa na fakulte objavili štyri prípady študentov pozitívne testovaných na COVID-19. Pozitívne testovaní študenti zostali v izolácii a ďalších 150 kontaktov z fakulty otestovali na ochorenie. Pozitívne testy na COVID-19 malo dnes ďalších päť študentov. Týchto študentov internát oddelí do samostatných izieb a zabezpečí im stravu. Ostatní ubytovaní majú povinnosť neopúšťať internát a odporúčanie zdržiavať sa na svojich izbách, resp. bunkách. Stravovanie budú mať zabezpečené v internátnej jedálni, kde si organizovaným spôsobom budú môcť vyzdvihnúť stravu. Uzatvorenie internátov a karanténa ubytovaných je preventívne opatrenie.

Výučba na JLF UK v Martine sa začala 14. septembra.