Prieskum dopadu pandémie COVID-19 na doktorandské štúdium

Asociácia doktorandov Slovenska reflektuje aktuálnu situáciu ohľadom pandémie COVID-19 a jej dopady na pracovný a súkromný život doktorandov a doktorandiek, ako aj mladých vedcov a vedkýň.


Rozhodla sa preto iniciovať dotazníkový prieskum pre obe skupiny s cieľom zistiť dopady pandémie COVID-19 na:

  1. pôsobenie odborných asistentov/odborných asistentiek, vedeckovýskumných pracovníkov a pracovníčok pôsobiacich na slovenských vysokých školách a univerzitách,
  1. priebeh doktorandského štúdia v dennej aj externej forme.

Účasť vo výskume je dobrovoľná, ale veľmi dôležitá. Respondentom zaberie približne 10-15 minút. 

Výskum je anonymný a nezisťuje žiadne údaje, ktoré by respondentov a respondentky mohli identifikovať. Získané odpovede budú použité výlučne na výskumné účely. Spracované výsledky výskumu môžu byť publikované. 

Občianske združenie Asociácia doktorandov Slovenska (ADS) je dobrovoľné, záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich  na akademickej pôde slovenských univerzít a vysokých škôl, najmä študentov a študentiek doktorandského štúdia.  

V prípade akýchkoľvek nejasností, komplikácií alebo otázok o výskume nás, prosím, neváhajte kontaktovať na adrese: adsads.sk 

Vopred vám veľmi pekne ďakujeme za vašu ochotu a spoluprácu. 

 

Mgr. Katarína Rentková, PhD.,  predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska

www.ads.sk