Prázdne budovy využila Filozofická fakulta UK na opravy

V budovách Filozofickej fakulty UK na Gondovej a Štúrovej ulici pokračujú opravy a rekonštrukčné práce. Fakulta sa chce pripraviť na oslavy svojej storočnice v roku 2021.


Mesiace počas koronakrízy boli chodby fakulty prázdne. Vedenie fakulty sa preto rozhodlo toto obdobie využiť na realizáciu prác, ktoré by počas prezenčnej výučby nebolo možné uskutočniť. Najrozsiahlejšou akciou je momentálne oprava veľkej časti podlahy na druhom poschodí, kde pracujeme na obnove terrazzovej dlažby. Kým v iných častiach budovy zostalo terazzo zachované pod vrstvami linolea, na časti chodby na druhom poschodí úplne chýbalo. Je to zrejme preto, lebo táto časť budovy, obrátená k Dunaju, bola najviac poškodená pri bombardovaní Bratislavy v roku 1944. „Najskôr bolo potrebné odstrániť starú popraskanú betónovú podlahu, vyviezť niekoľko ton sute a vyliať nový betónový poter. Na ten bolo vyliate terrazzo, pričom zachovávame farebnosť a štruktúru podľa zachovanej terrazzovej podlahy na zvyšnej časti podlažia," hovorí tajomník fakulty Radoslav Števčík.

V budove na Gondovej ulici vo viacerých učebniach a kanceláriách vrátane zasadačky Vedeckej rady FiF UK prebehla renovácia parketových podláh, ktoré boli roky schované pod vrstvami linolea či pod kobercami. Úpravy sa realizovali aj v zasadačke dekana, kde sme upravili stoly a vymenili stoličky, čím sa zvýšila kapacita miestnosti. Rekonštrukciou tiež prejde oddychová miestnosť pre študentov vedľa bufetu na prízemí, ktorú sponzoruje spoločnosť IBM. Plánovaná je aj renovácia vstupných dverí budovy.

Náročnejšou rekonštrukciou bude debarierizácia budovy na Štúrovej ulici, kde na mieste starej vrátnice postavíme novú, ktorej súčasťou bude aj zdvihová plošina. Tá umožní dostať sa bez bariér na zvýšené prízemie budovy. Opravy financuje fakulta z vlastných zdrojov, na debarierizáciu budovy na Štúrovej poskytol peniaze Rektorát UK z dotácie ministerstva školstva.

Barbora Tancerová