V Zimnej univerziáde najviac uspela Univerzita Komenského

Po dvoch rokoch pandémie sa konečne uskutočnilo významné športové podujatie s názvom Univerziáda. Prinášame vám kompletné výsledky za celé jej trvanie.


Univerziáda odštartovala 15. až 16. januára 2022 bežeckým lyžovaním v Skalke pri Kremnici a skončila sa 20. februára 2022 zjazdovým lyžovaním v Banskej Bystrici - Šachtičky. Celkovo sa súťažilo v trinástich športových podujatiach - bežecké lyžovanie, biatlon, zjazdové lyžovanie, bedminton, stolný tenis, headis, vzpieranie, karate, futsal, crossfit, hokej, florbal a tanečné športy. 

Najviac medailí získala práve Univerzita Komenského v Bratislave, a tak sa v celkových výsledkoch umiestnila na prvej priečke s 820,18 bodmi. Zástupcovia Univerzity Komenského vybojovali pätnásť zlatých, sedemnásť strieborných a jedenásť bronzových medailí. 

Druhou v poradí v najvyššom počte získaných medailí bola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici so ziskom 541,68 bodov a majú na konte osem zlatých, osem strieborných a sedem bronzových medailí. 

Tretie miesto obsadila Ekonomická univerzita v Bratislave s celkovým ziskom 303,68 bodov. Táto univerzita sa môže pochváliť štyrmi zlatými a siedmimi bronzovými medailami.

Kompletné výsledky a fotografie nájdete na tomto linku.

Všetky správy o Zimnej univerziáde nájdete na tejto stránke.

6 x univerziádne NAJ Martina Mokošáka, člena organizačného výboru univerziády, predsedu športovo-technickej komisie a vedúceho Katedry telesnej výchovy na Prírodovedeckej fakulte UK

Najväčšia výzva organizátorov?

Asi všetko. O zorganizovanie univerziády sme sa na UK snažili 8 rokov, ale keď sme pred tromi rokmi od Slovenskej asociácie univerzitného športu získali právo ju usporiadať, oblial nás pot, keď sme si uvedomili, čo to všetko znamená. Ale úspešne sa podarilo hneď na začiatku vytvoriť dobrý základ – skvelý organizačný tím. Zapojili sa ľudia, na ktorých sa dá spoľahnúť, ktorí si dobre urobili svoju prácu. Celé to výborne riadil pán prorektor Jozef Masarik, predseda organizačného výboru.

Najťažší moment počas príprav?

Chvíľa, kedy sa zvažovalo, či univerziáda vôbec prebehne. Bolo veľmi frustrujúce organizovať podujatie, o ktorom sme vlastne nevedeli, či nakoniec bude. Univerziáda sa robí najmä pre študentov, ale študenti už druhý rok nemôžu poriadne chodiť do školy, stretávať sa s kamarátmi, športovať. V decembri 2021, kedy sa začínala ďalšia silná vlna pandémie, sa konalo zasadnutie vedenia UK, kde sa zvažovalo ako ďalej. Rozhodlo sa, že podujatie neodvoláme, ale počkáme, ako sa situácia vyvinie. Na ďalšom stretnutí v januári 2022 sa definitívne rozhodlo, že univerziáda bude, pričom od začiatku sme rátali že bude v režime OP. Mali sme viac šťastia ako svetová zimná univerziáda, ktorá sa mala konať v decembri 2021 vo Švajčiarsku, v Luzerne. Tú sa organizátori rozhodli zrušiť týždeň pred začiatkom.

Najpozitívnejší zážitok?

Najviac ma teší, že všetky športy prebehli veľmi dobre. Je to zásluha najmä riaditeľov jednotlivých súťaží, ktorí mali na starosti "svoje" športy. Skvele zorganizované boli viaceré športy, niektoré sa vysielali aj v priamom prenose na JOJ Šport, takže to bola pekná reklama na vysokoškolský šport. Ako predseda športovo-technickej komisie môžem potvrdiť, že všetkých 13 športov prebehlo po organizačnej stránke, aj výkonmi športovcov, na veľmi dobrej úrovni. Účastníkom sa veľmi páčili aj medaily, účastnícke balíčky a grafické vizuály podujatia.

Najkrajšia odmena?

Záujem a nasadenie študentov. Veľmi milo nás prekvapil už záujem o prihlasovanie medzi športovcami na celom Slovensku. Prihlásilo sa ich asi o 20 percent viac, ako bol náš odhad. Síce viacerých potom na poslednú chvíľu vyradila choroba alebo karanténa, ale na tých, ktorí mohli prísť a športovať, bolo vidieť, ako sa tešia, že sa konečne niečo deje.

Najväčšie sklamanie?

Že chýbali diváci, fanúšikovia. Tí by dodali tú pravú atmosféru. Keby univerziáda prebiehala v „normálnom“ čase, bola by dlhšia, nechýbali by večerné spoločenské akcie, sprievodné programy, športovci by sa mohli viac zoznámiť, socializovať.

Najtrvácnejší výsledok?

Skvelá zrekonštruovaná telocvičňa v Mlynskej doline. Vďaka univerziáde UK získala kapitálové výdavky, za ktoré sme po 50 rokoch poriadne opravili telocvičňu, ktorú využívajú najmä študenti prírodovedeckej fakulty a fakulty matematiky, fyziky a informatiky. Dnes vyzerá neporovnateľne, čo ocenili aj kolegovia z iných škôl, ktorí ju poznali predtým. Na fakulte telesnej výchovy a športu zase zostane dovybavená posilňovňa, v ktorej prebehli súťaže v cross-fite a vzpieraní. Zároveň si aj ostatné katedry telesnej výchovy zlepšili svoje športové vybavenie, nakúpili sme lopty na futbal, florbal, reproduktory s mikrofónom, lekárničky, dresy. Z tých budú mať naši študenti úžitok ešte dlho.