Zasadnutie Akademického senátu UK

23. februára 2022 o 14.00 hod., Aula UK (UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


V Aule UK sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Akademického senátu UK. Hlavným bodom zasadnutia bude Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.

Zasadnutie je verejné a bude prenášané živým vysielaním na YouTubeFacebook univerzity.