XI. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov

27. júla – 05. augusta 2021, (utorok – štvrtok), Zrkadlová sieň – Primaciálny palác v Bratislave, Primaciálne nám. 3


Aj tento rok bude leto a Primaciálny palác patriť vzdelaniachtivým seniorom. 

Vzhľadom na protiepidemické opatrenia sa bude konať v "komornejšej" atmosfére. Pôvodná kapacita 160 účastníkov bola znížená na max. 80 – 90.

Program prednášok:

Téma: Postavenie žien v minulosti a súčasnosti

Diskutujúce: PhDr. Mgr. Bronislava Belanová, PhDr. Silvia Porubänová,
Moderátor: Laco Oravec
Termín: 27. 07. 2021 od 10.00 hod. do 12.00 hod.

 

Téma: Klavírne umenie v Prešporku

Lektor: prof. Daniel Buranovský, ArtD.
Termín: 29. 07. 2021 od 10.00 hod. do 12.00 hod.

 

Téma: Kúpele Grössling - minulosť a budúcnosť

Lektor: Ing. arch. Peter Lényi
Termín: 03. 08. 2021 od 10.00 hod. do 12.00 hod.


Téma: Duševné zdravie v (post) covidovej dobe - a ako sa oňho postarať

Lektor: Mgr. Radoslav Blaho, PhD.
Termín: 05. 08. 2021 od 10.00 hod. do 12.00 hod.

 

Viac info nájdete na webe Centra ďalšieho vzdelávania.