Vyučovacie aktivity s nízkou mierou rizika

22. august o 15.00 h, Filozofická fakulta UK, G 206


Klub Učiteľskej akadémie UK je priestorom neformálneho stretávania a rozvoja učiteľských kompetencií pre akademickú obec Univerzity Komenského v Bratislave, najmä pre osoby, ktoré sa podieľajú na príprave budúcich učiteľov a učiteliek v predmetových aprobáciách pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

Seminár je určený pre učiteľov a učiteľky všetkých stupňov vzdelávania (ZŠ, SŠ aj VŠ) a predmetových aprobácií. Predstavené budú aktivity a pomôcky, ktoré môžu učiacim sa pomôcť prekonávať úzkosť pri učení, aktivizovať skupiny a zvyšovať ich motiváciu k učeniu. 

Zúčastniť sa môžete osobne alebo online (pre osobnú účasť je kapacita limitovaná). Vo formulári označte preferovanú formu účasti. V prípade záujmu o online účasť vám pred podujatím bude zaslaný link.