Výstavka nových kníh (s možnosťou výpožičky)

13. - 24. marec 2017 (pondelok - piatok; dva týždne), Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, nová budova, 3. poschodie, požičovňa


Ústredná knižnica Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vás pozýva na výstavku nových kníh (s možnosťou výpožičky) získaných z Fondu na podporu umenia.

Kde: Ústredná knižnica FiF UK, nová budova, č. 301 – požičovňa
Kedy: 13. – 24. 3. 2017

Tešíme sa na stretnutie!