Vyhodnotenie súťaže "Čo pre mňa znamená šťastie?"

13. marca 2023 (pondelok) o 15.00 h, zasadačka A012, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK


Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK sa v pondelok uskutoční vyhodnotenie súťaže stredoškolských prác, ktorú vyhlásil Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK. Študentstvo z gymnázií a stredných škôl po celom Slovensku mohlo natočiť video, vytvoriť obrazovú esej alebo napísať esej na tému „Čo pre mňa znamená šťastie?“. Zapojilo sa takmer 300 jednotlivcov, skupín i celých tried. Vyhrať mohli mikinu s univerzitným logom, instax fotoaparát či knihu.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v pondelok 13. marca 2023 o 15.00 hod. v zasadačke A012 v budove Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (Mlynské Luhy 4, Bratislava).