Všetko o osobnej asistencii

22. apríl 2021 (štvrtok), 14.30 h, ONLINE MS Teams


Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v spolupráci s Agentúrou osobnej asistencie - Organizácia muskulárnych dystrofykov v SR si pre vás pripravili informačný seminár - Všetko o osobnej asistencii.

Osobná asistencia otvára dvere do sveta mnohým ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Aj medzi vysokoškolákmi je nemálo takých, ktorí využívajú asistenciu pri aktivitách okolo štúdia, bývania, nákupoch, presunoch, športových činnostiach, voľnočasových aktivitách. Mať asistenta z radov spolužiakov je vždy vzájomne obohacujúce.

Môže byť tiež vhodnou príležitosťou pre vašu aktivitu aj (no nielen) popri štúdiu na vysokej škole. Príležitosťou skúsiť niečo nové, spoznať veľa ľudí, získať nový pohľad na svet a fungovanie vecí, porozumieť obsahu pojmov rovnosť, samostatnosť, nezávislosť a otestovať ich v slovenskej praxi, posúvať veci dopredu.

Všetko, čo vás zaujíma o osobnej asistencii a doteraz ste sa na to nemali koho spýtať, sa môžete dozvedieť na seminári, ktorý bude prebiehať online cez MS Teams.

Témy

· Základné informácie o osobnej asistencii (filozofia osobnej asistencie, rozsah, okruh činností, vzťah asistenta a klienta, asistencia pre vysokoškoláka, ...)

· Legislatívny, administratívny a finančný rámec osobnej asistencie

· Skúsenosti osobných asistentov

Lektori

Mgr. Tibor Köböl a Jozef Blažek.

Organizátori uvítajú, keď budete svoj záujem o účasť vopred avizovať (nie je podmienkou) vyplnením formulára.