Voľby kandidáta/kandidátky na dekana Filozofickej fakulty UK

Voľby sa uskutočnia dňa 20. februára 2023 o 13.30 h v Zasadačke vedeckej rady, v miestnosti G236 na Filozofickej fakulte UK (Gondova 2, Bratislava).


Návrhy kandidátov/kandidátok pre voľbu kandidáta/kandidátky na dekana možno predkladať do 14. februára 2023 do 12.00 hod.

Predstavovanie kandidátov/kandidátok a verejná rozprava pred akademickou obcou sa uskutoční dňa 20. februára 2023 o 9.00 hod.

Viac informácií