Voľby kandidáta na dekana FMFI UK

28. novembra 2022 (pondelok) o 14.00 h, poslucháreň C na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK


Akademický senát FMFI UK vyhlásil voľby kandidáta na dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.

Lehota na podávanie návrhov pre voľby kandidáta na dekana FMFI UK je od 26. 9. 2022 do 11. 11. 2022 do 13.00 hod.

Viac informácií